هاست ابری CPanel برای هاست های پر بازدید

هاست ابری سی پنل با فضای 500MB با محدودیت

پلان معمولی
500 MBفضای SSD
ترافیک نامحدود
0 عدد دامین اضافه (Addon)
Max FTP Accounts 5
Max Email Accounts 10
Max Databases 5
Max Sub Domains Unlimited
Max Parked Domains 0
Max Addon Domains 0

هاست ابری سی پنل با فضای 1 GB

پلان برنزی
1 گیگ فضای SSD
ترافیک نامحدود
5 عدد دامین اضافه (Addon)
باقی امکانات نامحدود

هاست ابری سی پنل با فضای 2 GB

پلان نقره ای
2 گیگ فضای SSD
ترافیک نامحدود
10 عدد دامین اضافه (Addon)
باقی امکانات نامحدود

هاست ابری سی پنل با فضای 5 GB

پلان طلایی
5 گیگ فضای SSD
ترافیک نامحدود
دامین اضافه نامحدود (Addon)
باقی امکانات نامحدود